MÖTESBOKNING OCH FÖRTÄRING

Enkel planering av möten och bokning av mötesmåltider och -tjänster. Allt sker via 
din Microsoft Outlook-kalender som du redan känner till. Systemet sparar tid för kök, 
mötesplanerare och ekonomipersonal, samtidigt som felleveranserna elimineras.