AKTIVITETSBASERADE ARBETSPLATSER

30 % av alla skrivbord står tomma och tar varje dag upp plats i onödan.  Med rätt bokningssystem kan du
minska ditt behov av kontorsytor och låta medarbetarna boka sin arbetsplats de dagar de är på kontoret.