VAD VI GÖR OCH VILKA VI ÄR

Vi levererar innovativa bokningssystem till möten, resurser, gäster och displayskärmar.
Vårt fokus är på Microsoft Outlook och Microsoft Exchange.